Tayammum ( تيمم )

Tayammum adalah mengusap muka dan 2 tangan dengan debu yang suci. Tayammum dilakukan sebagai pengganti wudhu kalau tidak ada air.

A. Hal yang membolehkan tayammum

Tayammum boleh dilakukan hanya bila Continue reading

Advertisements

Shalat Idain (Shalat Dua Hari Raya)

Image

Shalat hari raya dalam islam ada dua yaitu shalat hari raya idul fitri yang dilaksankan pada tanggal 1 Syawal, dan Shalat hari raya idul adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijah, hukumnya adalah sunnah mua’akad, waktu pelaksanan ketika matahari sudah setinggi tombak sampai tergelincirnya matahari, dan yang lebih utama untuk shalat idul adha pada waktu yang pertama, dan mengakhirkan waktu pada shalat idul fitra.  Continue reading

Adzan dan Iqamah

Image

1. Adzan

Secara bahasa adzan berarti pemberitahuan / seruan, adapun makna adzan secara istilah adalah seruan yang menandai masuknya waktu shalat lima waktu dan dilafazhkan dengan lafazh-lafazh tertentu. Ulama berselisih pendapat tentang hukum Adzan. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum adzan adalah Continue reading